Dotace: Získejte zpět 10 % nákladů u revitalizace bytového domu!

Česká spořitelna nabízí klientům z řad BD a SVJ produkt na financování energetických úspor v bytových domech s 10% dotací. V rámci programu jsou podporovány projekty rekonstrukcí bytových domů zaměřené jak na úspory energie na vytápění objektu, tak na přípravu teplé vody.

Charakteristika produktu

Investiční úvěr na opravu, rekonstrukci a modernizaci bytového domu

- Kritériem pro vyplacení dotace je dosažení úspory na vytápění či ohřev vody ve výši minimálně 30 % ze současné spotřeby bytového domu a financování pouze uznatelných nákladů

- Výše úvěru 1 až 25 mil. na jeden projekt, vícedomové bytové družstvo může mít i více projektů

- Maximální výše dotace 10 % z úvěru, maximálně však 2,5 mil. Kč na jeden úvěr

- Splatnost úvěru 5, 10, 15 nebo 20 let

 

Výhody nového produktu

- Získání 10% dotace z výše vyčerpaného úvěru

- Financování až 100 % investice (projektových nákladů)

- U SVJ bez zajištění, u BD zajištění pouze blanko směnkou

Možnost převzetí úvěru BD nově vzniklým SVJ ve financovaném bytovém domě

- Obdržená dotace se nemusí použít na snížení úvěru, je možno ji použít i na jiné účely

- Mimořádné splátky bez poplatku, a to v případě převodu bytu nebo prodeje bytu z obdržené dotace

 

Ověření energetické úspory pro výplatu dotaceU projektu na vytápění s úvěrem menším než 6 mil. Kč lze postupovat zjednodušenou metodou. K prokázání úspor stačí vyplnit formulář, který vyhodnotí, zda je požadované úspory dosaženo.U projektu na vytápění nad 6 mil. Kč se dosažení 30% úspory prokazuje energetickým posudkem (průkazem energetické náročnosti), vystaveným specialistou opravněným k vydávání průkazu.

 U projektu na úsporu teplé vody se dosažení 30% úspory prokazuje rovněž energetickým posudkem (průkazem energetické náročnosti), vystaveným specialistou opravněným k vydávání průkazu.

 

X

INFORMACE ZDARMA


Získejte zdarma pravidelné
informace ze světa SVJ a BDVáš email:

Vaše data jsou v bezpečí. Na spam nehrajeme.